Nauczyciele:

 

1) mgr Jolanta Czarnecka - dyrektor szkoły, przyroda, biologia, chemia
2) mgr Anna Kołakowska - klasa "0"
3) mgr Ewa Stępkowska - klasa II
4) mgr Lilla Duczek - klasa III, muzyka
5) mgr Ksenia Góźdź - wych. przedszkolne 3-4-latki, plastyka
6) mgr Barbara Szulich - nauczyciel wspomagający, korekcyjno-kompensacyjne
7) Elżbieta Pskowska - j. polski
8) mgr Romualda Murawska - matematyka, fizyka
9) Aleksandra Jurach - j. angielski
10) mgr Tomasz Kopeć - religia
11) mgr Lucyna Gabryszak - pedagog, świetlica
12) mgr Piotr Kacprzycki - informatyka, technika, historia
13) mgr Joanna Szwark - j. rosyjski
14) mgr Marek Bazyluk - wych. fizycz.
15) mgr Bartosz Machniewski - rewalidacyjno-korekcyjne
16) mgr Dorota Rozbicka - biblioteka
17) mgr Bożena Kołodziej - geografia
18) mgr Dorota Korpalska - WDŻ
 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:


 

1) Dorota Werbanowska

2) Krystyna Knut

3) Katarzyna Szczepańska

4) Jadwiga Kręciewska
5) Anna Tryjanowska

6) Anna Patrycja Tryjanowska
7) Włodzimierz Ciborski