Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

27.02.2017, 10:49, Dorota Rozbicka, Piotr Kacprzycki

Szkoła Podstawowa w Biedaszkach kolejny raz aktywnie włączyła się do obchodów DBI. Wszystkie działania podejmowane w ramach obchodów DBI były realizowane zgodnie z tegorocznym hasłem. Podczas obchodów chcieliśmy podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

 


Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako formę twórczej rozrywki. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – DBI 2017 w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące inicjatywy:
1. Zgłoszenie szkoły do programu inicjatywy DBI 2017.
2. Umieszczenie bannera DBI i informacji o DBI na szkolnej stronie internetowej.
3. Zajęcia edukacyjne dla klas I-III i IV-VI z wykorzystaniem materiałów multimedialnych udostępnionych przez saferinternet.pl, .pl, dbi.pl, sieciaki.pl.
4. Głośne czytanie dzieciom klas I-II (świetlica) w szkolnej bibliotece opowiadania na temat bezpieczeństwa w Internecie, pt. „Franklin i komputer”.
5. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, labiryntów – wykorzystanie materiałów związanych z bezpiecznym internetem udostępnionych na stronie superkid.pl.
6. „Mój wizerunek online” - lekcja biblioteczna w klasie VI. Celem zajęć było uświadomienie w jaki sposób aktywność w sieci kształtuje wizerunek online, jakie mogą być krótko- i długoterminowe konsekwencje niedostatecznej dbałości o niego.
7. Spotkanie uczniów klas V-VI z funkcjonariuszką Straży Granicznej. Celem spotkania było przedstawienie uczniom problemu cyberprzemocy z wykorzystaniem Internetu  i telefonu komórkowego. Omawiano najczęściej występujące formy przemocy.
8. Wyeksponowanie gazetek tematycznych na szkolnych korytarzach oraz na tablicy przy bibliotece.
9. Spotkanie uczniów klas I-IV z funkcjonariuszem Policji. Omawiano najczęściej występujące formy przemocy: zastraszanie, ośmieszanie, wyzwiska i inne obraźliwe treści przekazywane drogą elektroniczną w e-mailach, zamieszczane na portalach społecznościowych, czy też kierowane bezpośrednio SMS-em do innej osoby. Uczniowie zostali zapoznani z przepisami prawa w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnianie czynów prawnie niedozwolonych.
10. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego w klasach I-III, pt. „Mój kolega robot”.
Jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych inicjatyw, skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad dobrodziejstwami i zagrożeniami płynącymi z sieci, pokazaliśmy dzieciom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że uczniowie w wyniku tych działań, unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem.

 

Koordynator działań:
Dorota Rozbicka
Współodpowiedzialni nauczyciele:
Piotr Kacprzycki
Lucyna Gabryszak
Barbara Szulich

 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze