Komentarze

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie z dnia 03 kwietnia 2020 r.
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (poz.493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19  zarządza, co następuje:
1.W okresie 60. 03. 2020 r. - 08. 04. 2020 r. tygodniowy plan lekcji dla poszczególnych oddziałów pozostaje taki jak w poprzednim okresie zdalnego nauczania. Plan jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
2.Nadal obowiązują zapisy z Zarządzenia dyrektora Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach z dnia 27 marca 2020 r. (pkt. 2 - 9).
3.W okresie 09 - 14 kwietnia zgodnie z obowiązującą organizacją roku szkolnego będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek (9 kwietnia), piątek (10 kwietnia) i wtorek (14 kwietnia) szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.


Elżbieta Pskowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w BiedaszkachW tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: