Komentarze

NOWY PLAN LEKCJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (poz.493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządza, co następuje:

 

Zarządzenie

 

Nowy plan lekcji

 

Plan lekcji

 

 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: