Komentarze

WAŻNE WAŻNE WAŻNE

UWAGA  UWAGA  UWAGA

W związku z podjętą przez premiera RP decyzją w sprawie zamknięcia wszystkich placówek oświatowych w Polsce ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach informuje, że w dniach 16 – 25 marca 2020 r. szkoła zostaje zamknięta.
W dniach 12 – 13 marca 2020 r. w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Jednocześnie informuję, że na podstawie Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rodzice dzieci do lat 8 mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Podstawą do ubiegania się o zasiłek jest złożenie u pracodawcy oświadczenia, którego wzór jest dostępny na stronie ZUS.

Dyrektor
Elżbieta Pskowska
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: