Komentarze

Ósmoklasiści z Biedaszek w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej

 

9 marca 2020 r. uczniowie klasy ósmej na zaproszenie pań: Aleksandry Kwiek i Agnieszki Wieliczko-Kaczmarek, nauczycielek Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie uczestniczyli w ciekawych zajęciach chemii w nowocześnie wyposażonym laboratorium. Tematem lekcji była tajemnica reakcji zobojętniania. W szkole zostaliśmy serdecznie powitani przez panią dyrektor Irenę Hadziewicz, a następnie w towarzystwie pani Aleksandry Kwiek zwiedzaliśmy najważniejsze klasopracownie oraz gabinety szkolne.

 
Aleksandra Kwiek, 10.03.2020, 12:55 Odpowiedź
Pięknie dziękujemy za Waszą obecność i wspaniałą pracę na lekcji. Byliście wspaniali.
Pozdrawiamy serdecznie
Nauczycielki: Agnieszka Wieliczko-Kaczmarek i Aleksandra Kwiek oraz uczniowie klasy 2Ecd
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: