Komentarze

Kolorowy Tydzień Profilaktyki

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

 

W ostatnim tygodniu roku szkolnego w naszej szkole realizowane są zajęcia ujęte w programie Kolorowego Tygodnia Profilaktyki. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów do aktywnego wypoczynku letniego oraz przygotowanie do bezpiecznego wykorzystania wolnego czasu.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: