Komentarze

UWAGA WAŻNE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.


W związku z trwającym strajkiem pracowników oświaty informuję, że nadal w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się. Organizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy, dla dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki.

WAŻNE!

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

15 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka polskiego

16 kwietnia 2019 r. – egzamin z matematyki

17 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka angielskiego

Egzamin będzie przeprowadzony na sali gimnastycznej. Ósmoklasiści przychodzą na godz. 8.30. Uczniów klasy VIII proszę o wzięcie ciepłych bluz.

Autobusy dowożące uczniów kursują zgodnie z rozkładem.

Elżbieta PskowskaW tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: