Komentarze

Prymusi Gminy Kętrzyn 2017

W dniu 14 września 2017 r. podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Kętrzyn sześcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który z wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.

 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: