Statut szkoły

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły - regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

"Nasz elementarz" - zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Załączniki - hospitacja