Statut szkoły

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

Regulamin wycieczek

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły - regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

"Nasz elementarz" - zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Załączniki - hospitacja